ROAS i ROI – czym są i czym się różnią? Wskaźniki w kampaniach reklamowych

Są dwa szalenie istotne wskaźniki, które każda osoba zainteresowana marketingiem powinna doskonale znać. Mowa oczywiście o ROAS i ROI. Niestety, nadal często myli się jedno z drugim albo, co gorsza, traktuje się je jako jedno i to samo.

Czym zatem są ROAS i ROI? Czym się różnią? I dlaczego są tak ważne dla Twoich kampanii? Wszystkiego dowiesz się z tego artykułu.

Czym jest ROAS?

ROAS to z angielska “Return On Ad Spend”. Współczynnik ten najprościej można by opisać jako zwrot z wydatków danej kampanii lub pojedynczej reklamy.

Pokazuje nam więc, ile na kampanii lub reklamie zarobiliśmy. Dzięki ROAS kontrolujemy nasze wydatki na reklamę, jak i mierzymy efektywność kampanii. A na podstawie takich działań możemy już wprowadzać odpowiednie ruchy w kontekście optymalizacji.

Oczywiście, wyższy ROAS oznacza wyższy przychód, a co za tym idzie – wyższą skuteczność naszej kampanii. Warto przy tym zaznaczyć, że wskaźnik ten nie uwzględnia zysku netto.

Jak obliczyć ROAS?

Wartość ROAS obliczamy za pomocą prostego wzoru:

ROAS = przychód z reklamy / koszt reklamy * 100

W ten sposób przedstawimy wynik w postaci procentowej. Na przykład:

2000 zł / 1000 zł * 100 = 200%

Możemy też pominąć mnożenie przez 100 i tym sposobem zaprezentować ROAS liczbowo.

Na przykład:

2000 zł / 1000 zł = 2

Czym jest ROI?

ROI (Return On Investment) to kolei zwrot z inwestycji.

Taką inwestycją mogą być w tym przypadku wszelkie działania marketingowe. Reklamy, autopromocja, projekty i tak dalej. Co ciekawe, ROI można użyć nie tylko do mierzenia pojedynczych działań, ale również tych całościowych, w kontekście analizy sytuacji finansowej firmy.

Wskaźnik ROI uwzględnia bowiem wszelkie koszty związane z analizowanym działaniem. Mowa tu o stawkach dla pracowników, kosztach reklam i wszystkich innych pobocznych wydatkach na dany projekt.

Dzięki swojej funkcjonalności ROI pozwala nam określić rentowność, innymi słowy – opłacalność inwestycji. Uwidacznia rzeczywiste zyski netto z wydatków na prowadzone działania i daje jasny obraz tego, czy przekładają się na zarobek, czy może w rzeczywistości przynoszą straty.

Jak obliczyć wartość zwrotu z inwestycji?

Wartość zwrotu z inwestycji liczymy w równie prosty sposób:

ROI = zysk netto / koszty inwestycji * 100

Tak jak zwrot z wydatków na reklamę, ROI można przedstawić albo w postaci procentowej, albo liczbowo.

Czy warto mierzyć wskaźniki ROAS i ROI?

Czy warto? Oczywiście, że tak. A raczej powiedziałbym, że po prostu trzeba.

I to nie tylko w branży e-commerce, ale wszędzie tam, gdzie prowadzi się działania marketingowe. Oba wskaźniki przedstawiają nam bowiem ich realne efekty i pokazują rzeczywistą skuteczność naszych kampanii.

ROAS czy ROI – który wskaźnik jest lepszy?

Wiele osób zadaje sobie to pytanie. I zastanawia się, który ze wskaźników lepiej jest mierzyć. Nie rozpatrywałbym jednak tego w ten sposób.

ROI i ROAS mają swoje odrębne, zupełnie inne zadania, które są jednak równie istotne. Jeden dostarcza nam informacji na temat opłacalności kampanii lub reklamy, a drugi pokazuje nam zwrot z danej inwestycji. Nie można więc w ich przypadku mówić w kategoriach lepszości. Wskaźniki uzupełniają się i w tym duecie dostarczają nam wartościowych danych o naszych działaniach.

Wniosek jest prosty. Przy analizie skuteczności kampanii i działań reklamowych należy uwzględniać oba współczynniki.

Podsumowanie

Mam nadzieję, że wiesz już, na czym polega różnica między ROI a ROAS, a także co oznaczają te kluczowe do analizy Twoich kampanii oraz ich optymalizacji wskaźniki.

Oba współczynniki są niezbędne w kontekście marketingu internetowego. I warto obserwować oba, czy to w kampaniach Google Ads, czy Facebook Ads.

Życzę Ci jak najwyższych wyników!

Do przeczytania,

Artur Jabłoński